Let hier op wanneer je zonnepanelen koopt

Om de energie-efficiëntie te maximaliseren, is slim energieverbruik essentieel. Het gebruik van hernieuwbare energie, zoals [timed_link link=”https://zonduurzaam.nl/” days=”33″ keyword=”zonne-energie via zonnepanelen”], is een goed voorbeeld van energie-efficiëntie.

Daarom zullen we het in dit artikel hebben over wat je moet weten voordat je een zonnepaneel koopt. Kijk hier eens naar!

Wat zijn fotovoltaïsche zonnepanelen?

Zonnepanelen, ook wel fotovoltaïsche panelen genoemd, zijn apparaten die zonlicht, dat bestaat uit deeltjes die fotonen worden genoemd, omzetten in elektriciteit om elektrische ladingen te voeden.

Dat is nog niet alles, zonnepanelen kunnen voor talrijke toepassingen worden gebruikt, waaronder systemen voor de stroomvoorziening op afstand voor hutten, telecommunicatieapparatuur, sensoren en voor de productie van elektriciteit voor huizen en bedrijven.

Zonnepanelen zijn een duurzaam alternatief dat energie bespaart en de vervuiling en de elektriciteitsfactuur kan helpen verminderen. Zij vangen schone, hernieuwbare energie op in de vorm van zonlicht en zetten dit licht om in elektriciteit.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen bestaan uit verschillende afzonderlijke zonnecellen die zijn opgebouwd uit lagen silicium, fosfor en boor. Het fosfor zorgt voor de negatieve lading, terwijl het borium voor de positieve lading zorgt.

Door fotonen van zonlicht te absorberen, zetten zonnepanelen een elektrische stroom in werking. De energie die bij dit proces vrijkomt, maakt het mogelijk dat elektronen hun atomaire banen verlaten en vrijkomen in het energieveld dat wordt opgewekt door de zonnecellen, die deze elektronen vervolgens aantrekken in een gerichte stroom. Dit proces wordt het fotovoltaïsch effect genoemd.

Het overschot aan opgewekte elektriciteit wordt gedistribueerd naar het hoofdelektriciteitsnet, waardoor het elektriciteitsverbruik gedurende de nacht wordt afgeschreven.

Hoeveel fotovoltaïsche zonnepanelen heb ik nodig?
Het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen dat nodig is voor een huis hangt af van jouw energiebehoeften. Je kunt jouw energiebehoefte schatten door het gemiddelde te nemen van het aantal kilowatts dat je op jouw elektriciteitsrekeningen verbruikt. Ook moet worden opgemerkt dat de stroombehoefte varieert naar gelang van het seizoen.

Je moet ervoor zorgen dat het aantal fotovoltaïsche panelen een hoeveelheid energie kan produceren en opslaan die voldoende is om aan jouw behoeften te voldoen.

Tips voor het installeren van zonnepanelen

De installatie van een fotovoltaïsch zonnepaneel is eenvoudig en hoewel de installatiekosten hoog kunnen zijn, betaalt de aanschaf van zonnepanelen zich op de lange termijn terug.

Voordat je een zonnepaneel installeert, is het belangrijk een deskundige te raadplegen. Hulp krijgen van iemand die het proces kent, zal je helpen fouten te voorkomen.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de beschikbare ruimte voor de installatie van zonnepanelen. En ook hun plaats op het plafond, de vloer of beide. Daartoe moet je de beweging van de zon bestuderen en nagaan of de gekozen plaats constant zonlicht ontvangt. Vermijd vooral de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op schaduwrijke plaatsen.

Als ze op het dak worden geplaatst, moet worden nagegaan of het dak sterk genoeg is om het gewicht van de zonnepanelen te dragen.

Zijn fotovoltaïsch zonnepaneel en thermisch zonnepaneel hetzelfde?
Het verwarren van een fotovoltaïsch zonnepaneel met een thermisch zonnepaneel is een veelgemaakte fout, aangezien ze visueel erg op elkaar lijken. Er zijn echter veel verschillen tussen zonnepanelen en thermische panelen.

Het belangrijkste verschil is dat fotovoltaïsche panelen elektriciteit opwekken, terwijl thermische panelen worden gebruikt voor het opwekken van sanitair warm water en verwarming.

Hoeveel kost een fotovoltaïsch zonnepaneel

De prijs van een fotovoltaïsch zonnepaneel hangt af van het type paneel dat je wilt kopen. Daarom is het, om te weten hoeveel een zonnepaneel kost, belangrijk de verschillende soorten zonnepanelen te kennen die er bestaan en hun belangrijkste kenmerken.

Op die manier kunt je het zonnepaneel kiezen dat het best bij jouw behoeften past.

Het goede nieuws is dat het mogelijk is BTW terug te vragen, waardoor de installatiekosten van het systeem kunnen worden verlaagd. De fiscale vergunningen bieden financiële stimulansen aan degenen die besluiten zonnepanelen te installeren.

Soorten zonnepanelen

De prijs van een fotovoltaïsch zonnepaneel hangt af van de grootte, het rendement, het type fotovoltaïsch paneel en zelfs van het jaar waarin het paneel is aangeschaft. Naarmate de jaren verstrijken, worden zonnepanelen goedkoper.

Anderzijds wordt het rendement van een fotovoltaïsch paneel hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelheid silicium die het bevat. Met andere woorden, hoe zuiverder het silicium, hoe beter de zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie.

In het algemeen worden fotovoltaïsche zonnepanelen ingedeeld in drie typen: monokristallijn, polykristallijn (ook bekend als multikristallijn) en dunne film.

Deze soorten panelen verschillen in hun fabricageproces en in hun uiterlijk, prestaties, prijs en de installaties waarvoor zij het meest geschikt zijn. Afhankelijk van de installatie kan de ene optie meer aan te bevelen zijn dan de andere.